مناسبت ها

جزوات درسی

کلیه گروه ها 

 

  - دانلود جزوه درس فارسی عمومی و زبان فارسی استاد خانم لیوانی

 

  - دانلود جزوه درس ریاضی عمومی2 استاد آقای نعمتی

 

  - دانلود جزوه1 درس معادلات دیفرانسیل استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه2 درس معادلات دیفرانسیل استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه3 درس معادلات دیفرانسیل استاد آقای نعمتی

  - دانلود نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل

  - دانلود جزوه درس محاسبات عددی استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه درس ریاضیات مهندسی استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه دوم ریاضیات مهندسی استاد اقای نعمتی

  دانلود جزوه درس ریاضی پیش استاد آقای نعمتی

 دانلود جزوه درس ریاضی عمومی1 استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه درس ریاضیات گسسته استاد آقای نعمتی

  - دانلود جزوه درس فارسی عمومی-زبان فارسی-ادبیات فارسی استاد خانم لیوانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه حسابداری

  - دانلود جزوه درس اصول حسابداری و هزينه يابي استاد آقای کر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه حقوق

  - دانلود جزوه جامعه شناسی حقوق استاد خانم قادری

 

  - دانلود جزوه درس حقوق تجارت4 استاد خانم قادری

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

گروه عمران

  - جزوه درس مديريت و مقررات پيمان‏ آقای دکتر زنگانه 

    دانلود فصل1     دانلود فصل2    دانلود فصل3     دانلود فصل4    دانلود فصل5    دانلود فصل6


  - جزوه درس مديريت و كنترل پروژه آقای دکتر زنگانه

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017