مناسبت ها

اعضاي محترم هيأت مؤسس

 

 


 علی اصغر احمدی
رئیس هیأت مؤسس
رزومه 

 

 

 

 

سهیل امامیان
عضو هیأت مؤسس
رزومه


سهیلا امامیان
عضو هیأت مؤسس
رزومه


دکتر اصغر امیدوار
عضو هیأت مؤسس
رزومه


  مرضیه تفویضی
 عضو هیأت مؤسس
رزومه


دکتر غلامعلی حشمتی
عضو هیأت مؤسس
رزومه

 

 حجت الاسلام والمسلمین

محمد قاسم لیوانی
عضو هیأت مؤسس
رزومه

 

سیدرضی شفائی املشی
عضو هیأت مؤسس
رزومه

دکتر محسن محسنی ساروی
عضو هیأت مؤسس
رزومه

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017