مناسبت ها

شوراهای دانشگاه

 

 در هفتمین جلسه هیأت امنا مورخه 89/11/14 آیین نامه شورای مؤسسه تصویب شد و این شورا فعالیت خود را در سال 1390 آغاز کرد. همچنین شوراهای تخصصی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در موسسه تشکیل و جلسات منظم خود را داشته اند.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017