مناسبت ها

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت

 

      خانم مهندس ساره فخاری

      عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری و شهرسازی

      کارشناسی مهندسی معماری

      کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش طراحی شهری

      دانشجوی دکترای شهرسازی

      ایمیل: s.fakhari@lameigorgani.ac.ir

      دانلود رزومه

 

 

 

شرح وظایف واحد ارتباط با صنعت

 
      - ارتباط با صنایع جهت ملاقاتها و جلسات مختلف و آشنا نمودن آنها با امکانات وپتناسیل های موسسه جهت همکاری

      - فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه‌های صنعتی به دانشگاه

      - برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

      - دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط

      - شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

      - برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار،مجامع و نمایشگاهای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

      - بالابردن روحیه و انگیزه اعضاء هیات علمی دانشكده جهت ایجاد ارتباط با مراكز صنعتی كشور و جذب پروژه

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017