مناسبت ها

کتابخانه

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                  برنامه کاری کتابخانه


                
چارت کتابخانه


                
آیین نامه کتابخانه و مرکز اسناد


                
لیست کتب موجود در کتابخانه


                
شرایط عضویت


                
فرم عضویت


                
فرم صدور مجدد کارت


                
مرجع


                 
پایان نامه

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017