مناسبت ها

کار دانشجویی

كار دانشجويي
  آئين‌نامه استفاده از تسهيلات دانشجويي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات

 

مقدمه:
  به منظور بهره‌گيري پاره‌وقت از توانمندي‌هاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه من بعد در اين آئين‌نامه مؤسسه ناميده مي‌شود، مقررات ذيل تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

ماده 1- اهداف
1-1-  بهره‌گيري از توانمندي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، ورزشي، فرهنگي، فوق‌برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي مؤسسه.
1-2-  ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت بيشتر دانشجويان در فعاليت‌هاي فوق‌الذكر
1-3-  ايجاد زمينه‌هاي كسب تجربه براي دانشجويان
1-4-  كمك به دانشجويان به منظور تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان

 

ماده 2- شرايط لازم براي استفاده از تسهيلات دانشجويي دانشجويان
 *گذراندن حداقل 30 واحد درسي يا يكسال تحصيلي در دوره كارشناسي

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017