مناسبت ها

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

  

                               بنفشه نوروزی 

                               دکترای مهندسی عمران –آب و سازه های هیدرولیکی

                               فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شاهرود

                                زمینه تخصصی: مکانیک سیالات، هیدرودینامیک، هیدرولیک جریانهای غیر ماندگار

                                پست الکترونیکNorouzi@lameigorgani.ac.ir

                                دانلود رزومه کامل

 

           

 

 

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره، تصمیم گیری، سیاست گذاری و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و امور بین المللی مرتبط و تهیه و تدوین برنامه های دقیق آموزشی و کمک فکری به امور اجرایی در فراهم نمودن امکانات آموزشی برای ارتقاء کمیت  و کیفیت آموزشی دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات:
     - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف آموزشی و دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه با همکاری مسئولان ذیربط

     - تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
     - مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
     - ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست و اعلام نتیجه آن ها به اعضای هیات علمی
     - نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته به آموزش
     - ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
     - اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017