مناسبت ها

اعضاي محترم هيأت امنا مؤسسه

شرح وظایف هيأت امنا مؤسسه:   

 

           1- تصويب آيين نامه هاي داخلي

           2- تصويب سازمان اداري و تشكيلات مؤسسه

           3- بررسي و تصويب بودجه مؤسسه

           4- تصويب ترازنامه و حساب هاي مؤسسه

           5- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

           6- تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه

           7- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيأت علمي و غير علمي

           8- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي

           9- تعيين ميزان پرداخت حق التدريس و حق التحقيق و حق التأليف

          10- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي

 

اعضاي محترم هيأت امنا مؤسسه:

 

 

علی اصغر احمدی
رئیس هیأت امناء و عضو هیأت مؤسس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

سهیل امامیان

عضو هیأت امناء و عضو هیأت مؤسس

مدرک تحصیلی: دکترای صنایع (سیستم و بهره وری)

 
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
عضو هیأت امناء

مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی با گرایش جنین شناسی

مرتبه علمی: استاد

 

 دکتر غلامرضا منتظری
عضو هیأت امناء

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر علیجان تبرایی
عضو هیأت امناء

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی ویروس شناسی

مرتبه علمی: استادیار

 

 حجت الاسلام والمسلمین محمد قاسم لیوانی
عضو هیأت امناء و عضو هیأت مؤسس

مدرک تحصیلی: دوره اول خارج (فقه اصول حوزوی)
مرتبه علمی: استادیار

 

اصغر طهماسبی
نماینده استاندار در هیأت امناء

 

 

دکتر هادی نظرپور
نماینده وزیر در هیأت امناء

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سازه

مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017