مناسبت ها

فضای مؤسسه

  

 

 

نمای بیرونی ساختمان مؤسسه

اتاق کنفرانس

بوفه مؤسسه

سایت کامپیوتر

سایت کامپیوتر

سایت کامپیوتر ارشد

 

سالن غذاخوری

کتابخانه

نمازخانه

 

فضای کلاسها

آتلیه معماری

کارگاه نقشه برداری 

 آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشگاه خاک و بتن

 

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017