مناسبت ها

شرایط عمومی مؤسسه

1- حمایت مؤسسه جهت معرفی دانشجویان به ادارات و سازمانهای مرتبط برای اخذ پایان نامه و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی

2- تسهیلات پرداخت شهریه شامل:

الف) وام شهریه صندوق رفاه امور دانشجویان در هر نیمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم که بازپرداخت اقساطی آن 9 ماه پس از فراغت از تحصیل شروع می شود.

ب) وام صندوق تعاون و امداد دانشجویی وابسته به مؤسسه(تخفیف شهریه و...)

3- ارائه تسهیلات به مخترعان، پژوهشگران و ورزشکاران حائز رتبه ملی و بین المللی براساس ضوابط مؤسسه

4- حمایت مالی از مقالات همایشی و علمی-پژوهشی

5- تخفیف شهریه برای دانشجویان رتبه برتر تا 25 درصد

6- دارای فضای مناسب آموزشی و پژوهشی با مساحتی حدود 6000 مترمربع شامل: کلاسها، آتلیه ها، سایتهای کامپیوتری، کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی

7- دارای خوابگاه خودگردان

8- دارای فضای فرهنگی و ورزشی(استیجاری)

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017