مناسبت ها

مدیر امور کارپردازی


 

 

 مديريت امور کارپردازی: آقای علی لیوانی 


 کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

 پست الکترونیک: 

 

 

 

شرح وظايف مدير امور کارپردازی:

     

 

- پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی

- پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر

- تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری

- تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن

- کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی

- پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار

- تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید

- دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم

- تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور

- ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان

- واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد

- اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه 

- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017