مناسبت ها

نظام وظیفه

 

- دانلود فیلم آموزشی جهت دریافت معافیت تحصیلی

- دانلود بخشنامه سنوات ارفاقی

 

  دانشجویانی که در زمان ثبت نام به سن مشمولیت نرسیده اند و یا مرحله مراجعه به پلیس 10+ و دریافت برگه معافیت تحصیلی را هنگام ثبت نام انجام نداده اند، باید زمانیکه به سن مشمولیت وارد می شوند جهت گذراندن این مرحله(دریافت نامه از دانشگاه، مراجعه به پلیس 10+، دریافت برگه معافیت تحصیلی و تحویل آن به دانشگاه) اقدام نمایند.

 

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت تحصیلی از پلیس 10+:

   1- کپی شناسنامه (همه صفحات 2 سری)

   2- کپی کارت ملی (2 سری)

   3- کپی آخرین مدرک تحصیلی (یا برگه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی) (2 برگ)

   4- عکس 4*3 زمینه سفید 2 قطعه

   5- دریافت فرم پر شده به همراه مهر و امضاء از مؤسسه

   6- مراجعه به پلیس 10+، دریافت معافیت تحصیلی و ارائه آن به دانشگاه

 

نکات قابل توجه:

   - دانشجویانی که در سنوات قانونی موفق به گذراندن واحدهای درسی شده و فارغ التحصیل گردیده اند یک سال فرصت دارند تا جهت اعزام به خدمت نظام وظیفه اقدام نمایند.

   - دانشجویان مشمول در حال تحصیل یک بار می توانند از دانشگاه محل تحصیل انصراف داده و در دانشگاه دیگر مشغول به تحصیل شوند. دانشجویان اخراجی تا قبل از اتمام خدمت نظام وظیفه نمی توانند ادامه تحصیل دهند.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017