مناسبت ها

تحصیلات تکمیلی

  

 

 فرم ها و آیین نامه ی کارشناسی ارشد و نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 مدیران گروه تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

 

 کارشناسان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

 

 مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران- آب و محیط زیست

 

 مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه

مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت

مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته معماری 

مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

مدرسین واجد شرایط موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر

 

 شرایط دفاعیه از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

 

مراحل اداری پیش و پس از تصویب موضوع پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 مراحل اداری دفاع نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد

محتویات CD که پس از برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد باید به موسسه تحویل داده شود

 راهنمای ثبت پایان نامه در ایران داک

 

 تاریخهای مهم قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 دانلود کتاب رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لامعی گرگانی رشته های مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب

 

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لامعی گرگانی رشته های مهندسی عمران- محیط زیست

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی عمران-سازه

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی عمران-ژئوتکنیک

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی معماری

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی عمران-GIS

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی مهندسی عمران مدیریت ساخت

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017