مناسبت ها

دانش آموختگان

 

 

 * اطلاعیه های مهم

 * دانلود فایل راهنمای دریافت کدصحت و تاییدیه تحصیلی

 * دستورالعمل مربوط به صدور المثنی گواهینامه، دانشنامه و ریزنمرات

 * درخواست ارسال پستی گواهینامه پایان تحصیلات(مخصوص دانشجویان خارج از استان گلستان)

 

سير امور در اداره فارغ التحصيلان

 

1- فارغ التحصیل به چه کسی اتلاق می شود:

دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی ازدوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و بــر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فــارغ التحصیل این دوره شــناخته می شود. 

 

2- تاریخ فارغ التحصیلی:

  تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره تحصیل توسط استاد به اداره آموزش دانشکده با دانشگاه تحویل می شود.

    تبصره 1: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد ، تا در رشته تحصیلی خـود حسب دوره مــدرک کاردانی یا کارشــناسی دریافت کــند . در صورتیکــه میانگین نمرات دانشجو کمتر از 12 باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد ، میتواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که بــا نمره کــمتر از 12 قبـول شــده است در یک نیـمسال تحصیلی (در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)، مجدداً انتخاب وآن درس راتکرار کند، تا میـانگین کــل خود را جـبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

    تبصره 2: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جـبران نماید ، در صورتی که مقــطع تحصیلی او کاردانی است ، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی  پیوسته باشد، بر اساس ماده 30 وتبصره آن می توان با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

      

 3- مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی:

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته:

  1- اصل مدرک متوسطه

  2- اصل ریزنمرات

  3- تأییدیه تحصیلی متوسطه

  4- فتوکپی شناسنامه (همه صفحات)

  5- فتوکپی کارت ملی

  6- عکس 4*3 زمینه سفید 6 قطعه

  7- در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت، ارائه کپی برابر با اصل آن

 

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته:

  1- اصل مدرک پیش دانشگاهی

  2- اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی

  3- تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

  4- فتوکپی شناسنامه (همه صفحات)

  5- فتوکپی کارت ملی

  6- عکس 4*3 زمینه سفید 6 قطعه

  7- در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت، ارائه کپی برابر با اصل آن

 

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته:

  1- گواهینامه پایان تحصیلات مقطع کاردانی(موقت یا اصلی)

  2- ریزنمرات مقطع کاردانی

  3- تأییدیه تحصیلی مقطع کاردانی

  4- فتوکپی شناسنامه (همه صفحات)

  5- فتوکپی کارت ملی

  6- عکس 4*3 زمینه سفید 6 قطعه

  7- در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت، ارائه کپی برابر با اصل آن 

 

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:

  1- اصل مدرک پیش دانشگاهی

  2- اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی

  3- تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

  4- اصل مدرک دیپلم

  5- اصل ریزنمرات دیپلم

  6- فتوکپی شناسنامه (همه صفحات)

  7- فتوکپی کارت ملی

   8- عکس 4*3 زمینه سفید 6 قطعه

  9- در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت، ارائه کپی برابر با اصل آن 

 

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

  1- گواهینامه پایان تحصیلات مقطع کاردانی(موقت یا اصلی)(برای کسانی که مدرک لیسانس آنها کارشناسی ناپیوسته باشد)

  2- گواهینامه پایان تحصیلات مقطع کارشناسی(موقت یا اصلی)

  3- تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی

  4- ریزنمرات مقطع کارشناسی

  4- فتوکپی شناسنامه (همه صفحات)

  5- فتوکپی کارت ملی

  6- عکس 4*3 زمینه سفید 6 قطعه

  7- در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت، ارائه کپی برابر با اصل آن

   

4- صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی:

- ارائه و تحويل گرفتن فرم تقاضاي صدور مدرك.

 -اعلام مدارك ناقص و يا تكميلي پرونده به شخص فارغ التحصيل اعم از كارت دانشجویي، فرم تسويه حساب داخل دانشگاه و امور دانشجويان، تسـويه حساب صـندوق رفـاه دانشجويان، فتوكپي كـارت پايان خـدمت يـا معافيت يا نـامه مبني بر عضويت رسـمي نيروهاي انتظامي، سـپاه و ارتش، تصــوير شناسنامه و اقــدام جهت ارســال تائيديــه تحصيلي ديپلم از آموزش و پرورش و تحويل گرفتن آنـها و بايگاني در پرونده.   

- بررسي پرونده طبق آخرين مقررات و بخشنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تهيه پيش نويس گواهي موقت ، کارت شرکت در آزمون و ضميمه كردن كارنامه محرمانه به آن.

- بررسي نهائي و پاراف رئيس اداره، تايپ گواهي و پاراف مجدد آن و ارسال براي امضاي مسئولين محترم آموزش.

- الصاق عكس و تمبر و زدن مـهر هنگام تحويل به فــارغ التحصيل در قبال اخــذ رسيد در دفتر رسيد گواهينامه موقت.

- بايگاني نسخه دوم گواهي موقت در پرونده و بايگاني پرونده در جاي خود.

   

5- صدور گواهی نامه موقت المثنی:

    - ارائه و تحويل گرفتن فرم استشهاد محلي .

    - ارائه و تحويل گرفتن فرم تعهد .

    -  بررسي پرونده مطابق آخرين بخشنامه هاي وزارت علوم و دريافت مدارك مورد نياز احتمالي.

  -    صدور گواهينامه موقت المثني و طي كردن مراحل اداري آن، تحويل در قبال اخذ رسيد.

 

6- صدور تاییدیه های تحصیلی:

     - دريافت نامه هاي استعلام صحت و سقم مدارك فارغ التحصيلي (اعم از دانشنامه و گواهينامه موقت) از ادارات دولتي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي، سازمانهاي نظام مهندسي سراسر كشور و .....

     - دريافت نامه هاي استعلام ريزنمره و تائيديه تحصيلي از ادارات تحصيلات تكميلي دانشگاهها.

     - ارسال تائيديه تحصيلي و درصورت جعلي يا مخدوش بودن مدرك مكاتبه و پاسخ مناسب ارسال مي گردد.

     - ارائه و تحويل گرفتن فرم تعهد محضر به فارغ التحصيلانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده نمودند، براي ارسال تائيديه و ريزنمره به واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد و بايگاني در پرونده.

 

7- صدور دانشنامه:

  - اعلام و اخذ مدارك نقص پرونده اعم از تسويه حساب داخلي دانشگاه و امور دانشجويی، كارت دانشجویي، تصوير كارت پايان يا معافيت خدمت، تائيديه ديپلم و بايگاني در پرونده.

  - اعلام و اخذ مدارك تكميلي پرونده مانند تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اصل گواهينامه موقت در صورتيكه قبلاً تحويل گرفته باشد ، تسويه حساب از حسابداري دانشگاه .

  - دريافت دانشنامه امضاء شده از دفتر رياست محترم دانشگاه، الصاق عكس، مهر برجسته، تمبر وزارت دارائي و تحويل به فارغ التحصيل در قبال اخذ فرمـهاي رسيد جـهت ضبط در پرونده و نيز اخــذ رسيد در دفتر رسيد دانشنامه.

  - بايگاني ريز نمره رسمي در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصيل.

 

 8- صدور دانشنامه المثنی:

   - تهيه نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور درج آگهي مفقود شدن دانشنامه در روزنامه به تعداد سه نوبت.

   - ارائه و تحويل گرفتن فرم تعهد و بايگاني در پرونده.

   - تحويل گرفتن قبض درخواست آگهي در روزنامه و نيز يك نوبت آگهي چاپ شده و بايگاني در پرونده.

    - طي كردن مراحل صدور دانشنامه المثني و تحويل آن. 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017